בית מגורים בכורזים

פרטי הפרוייקט

תיאור פרויקט

הבית בנוי בשיטת בנייה קלה, קונס' פלדה, קירות גבס, ובחוץ טיח מיוחד.
הגג פח קשתי.
השיטה נבחרה על מנת למזער את הפגיעה בצמחיית החצר, במהלך הבניה.
הבית נבנה בתחילת שנת 2000.