בית מיח"א

פרטי הפרוייקט

תיאור פרויקט

בקרית אליעזר בחיפה., ביוזמת עמותת מיח"א (מורי ילדים חרשים):
מכלול של גני ילדים לילדים כבדי שמיעה, כולל חדרי ספח מיוחדים, ואודיטוריום.
בבניין 6 גני ילדים ומעונות יום, בהם 4 גני ילדים לגילאי 3 עד 6 שנים, ו-2 מעונות יום לגילאי 0 עד 3 שנים.
ראה גם במבני ציבור.
טיפול אקוסטי מיוחד, תאורה מיוחדת תאורה טבעית מבוקרת, ועוד. הכול בהתאם לתורת הטיפול העדכנית ביותר, לשילובם של כבדי השמיעה ומשפחותיהם בחברה.