גן לזכר קאמיל שחאדה

פרטי הפרוייקט

תיאור פרויקט

ששיקום האסירים בבית החסד- היה מפעל חייו.
ביוזמת עיריית חיפה ובית החסד, ברח' פל-ים בעיר התחתית בחיפה