המרכז הבהאי העולמי

פרטי הפרוייקט

לקוח
המרכז הבהאי העולמי

תיאור פרויקט

עבור המרכז הבהאי העולמי- הצעה לפרויקטים שונים בסביבת נהרייה,
שימור ושיקום מבנים, אמת מים עתיקה, וגנים.
שיקום ושימור מבנה עותומאני, והפיכתו למרכז מבקרים.