חיפה מושבה גרמנית

פרטי הפרוייקט

לקוח
יוזמה משותפת של עיריית חיפה ומנהל מקרקעי ישראל

תיאור פרויקט

תכניות מפורטת (תב"ע) למרקם עירוני היסטורי. בשטח כ 80 דונם.
כאחד המתחמים שמספרו 4, מתוך שמונה ברצף כחלק מהמושבה הגרמנית.
בלב מתחם זה רחוב הפרסים ואתרים בבעלות הבהאיים והכנסייה.

העבודה כללה סקר מבנים ותכנון שימור ושיקום למבנים ולמרקמים עירוניים.
נבחנו נפחי בנייה שניתן לממש בזכויות מוקנות ו או להוסיף לקיים ולמיועד לשימור כמנוף כלכלי ותמריץ לשימור ולפתוח.