קומת חדרים – מלון מוף

פרטי הפרוייקט

לקוח
חב' מלון נוף

תיאור פרויקט

הוספת קומת חדרים למלון קיים (היום ביי-וויו, קראון פלאזה). ועיצוב מחדש ללובי המלון שלא בוצע.