ביר אל מכסור

פרטי הפרוייקט

לקוח
משרד הפנים, משרד הבינוי והשיכון ומינהל מקרקעי ישראל

תיאור פרויקט

תוכנית אב, תוכנית מתאר לישוב, ותוכנית מפורטת לשכונה ,ותוכנית איחוד וחלוקה למרכז אזרחי לישוב ביר אל מכסור.