המושבה הגרמנית – מתחם

פרטי הפרוייקט

לקוח
עיריית חיפה ורשות מקרקעי ישראל

תיאור פרויקט

המושבה הגרמנית – מתחם 4 הפרסים – בחיפה

תכניות מפורטת (תב"ע) למרקם עירוני היסטורי. בשטח כ 80 דונם.
מתוכנן ביוזמת: עיריית חיפה ומנהל מקרקעי ישראל כאחד המתחמים מתוך שמונה ברצף כחלק מהמושבה הגרמנית.
בלב מתחם זה רחוב הפרסים ואתרים בבעלות הבהאיים והכנסייה.

העבודה כללה סקר מבנים ותכנון שימור ושיקום למבנים ולמרקמים עירוניים.
נבחנו נפחי בנייה שניתן לממש בזכויות מוקנות ו או להוסיף לקיים ולמיועד לשימור כמנוף כלכלי ותמריץ לשימור ולפתוח.